Menu
Základní umělecká škola Hynka Kubáta Kladno, příspěvková organizace
ZUŠ Hynka KubátaKladno
„Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatným.“Walther von der Vegelweide

Všeobecné informace o ZUŠ

Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 je státní škola zřizovaná Středočeským krajským úřadem. Je zapsána v rejstříku škol České republiky. Nově od 1. 9. 2021 je evidována pod názvem: Základní umělecká škola Hynka Kubáta Kladno, příspěvková organizace.

Pro základní umělecké školy je platný Rámcový vzdělávací program, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle něj vypracovaly jednotlivé školy své Školní vzdělávací programy, dle kterých od 1. 9. 2012 vyučují.

Základní umělecké školy jsou financovány ze státního rozpočtu. Ministerstvo školství dle státních normativů na žáka přiděluje dotace krajským úřadům a ty dále na základě krajských normativů financují jednotlivé školy. Studium žáka tak stoprocentně hradí stát. Výše normativů se pohybuje mezi 30 000,- Kč – 60 000,- Kč ročně na žáka, dle oboru, ve kterém výuku navštěvuje.

To znamená, že rodič neplatí tzv. školné, ale dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání platí Úplatu za vzdělávání, která tvoří část dotace na provoz školy. Ostatní náklady spojené s provozem poskytuje Středočeský krajský úřad.

Vstupem do ZUŠ a podepsáním přihlášky, rodiče a žák přebírají práva a povinnosti vyplývající ze Školského zákona a vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Zároveň jsou žáci povinni splňovat požadavky a výstupy školního vzdělávacího programu.

Právo žáka je získat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia. Jeho kvalita je zajišťována správně vypracovaným ŠVP, výukou s plně aprobovanými pedagogy, vybavením školy, klimatem školy a snahou nabídnout žákům co nejširší uplatnění v umělecké oblasti.

Povinnosti žáků jsou:

navštěvovat výuku ve všech předmětech stanovených ŠVP, to znamená pro hudební obor 1 hodina týdně individuální výuky (nástroj nebo zpěv), od 1. do 6. ročníku I. stupně základního studia i 1x týdně hodina hudební nauky a dále dle jednotlivých oborů od 3. ročníku či později 1x týdně výuka komorní, souborové, orchestrální hry, v případě zpěvu komorního nebo sborového zpěvu. V kolektivních oborech jsou to předměty stanovené v ŠVP. Nelze žáky omlouvat z docházky do těchto předmětů a žádat o individuální plán.

Žák musí mít na vysvědčení všechny předměty ohodnoceny.

Vzdělávání v ZUŠ je dvoustupňové: I. stupeň obsahuje 7 let, II. stupeň 4 roky. Oba tyto cykly jsou vždy ukončeny absolventským koncertem nebo zkouškou (u hudebního oboru), veřejným vystoupením (u tanečního oboru), divadelním představením (u literárně-dramatického oboru) a výstavou, vernisáží (u výtvarného oboru).

Každý jednotlivý ročník v hudebním oboru je vždy zakončen závěrečnou komisionální zkouškou. U hromadných oborů – taneční, výtvarný, literárně-dramatický obor (společným představením, výstavou prací – dle oboru).

V pololetí i na konci školního roku žák dostává vysvědčení, kde jsou známky ze všech povinných i nepovinných předmětů, které v daném školním roce navštěvoval.

Všichni žáci jsou povinni do výuky chodit včas a řádně připraveni (v případě hudebního oboru si žáci nosí notový materiál). Ve všech oborech, včetně hudební nauky, zapisují vyučující docházku do elektronické žákovské knížky, včetně probírané látky a domácích úkolů. Rodiče jsou povinni elektronickou ŽK kontrolovat.

Povinnosti zákonných zástupců: 

v daném termínu uhradit úplatu za vzdělávání, omlouvat žáky z výuky písemně – přes elektronické žákovské knížky nebo pomocí e-omluvenky, kterou naleznete na našich webových stránkách: www.zuskladno.cz , případně přes školní mail: kancelar@zuskladno.cz . Aktualizovat osobní data v přihláškách, před koncem školního roku se osobně dostavit k jednotlivým vyučujícím a podepsat pokračování docházky pro další školní rok. V případě, že žák by již nadále naši školu nenavštěvoval, musí zákonný zástupce vyplnit ODHLÁŠKU ZE STUDIA. Žák se může odhlásit pouze k pololetí 31. 1. nebo na konci školního roku k 30. 6. příslušného roku.

Dále žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali naše webové stránky, na kterých jsou aktualizovány všechny důležité informace, včetně oznámení o případné nemoci vyučujících, pozvánky na naše akce, rozvrhy hodin, školní vzdělávací program apod.

Požadujeme též vhodné chování na koncertech i představeních. Žáci by měli chodit vhodně oblečeni, rodiče by měli mít vypnuté své mobilní telefony a neodcházet v průběhu představení. Prosíme též rodiče s malými dětmi, aby při těchto akcích nekonzumovali žádné potraviny či nápoje. Děkujeme.

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 15 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/9 °C
pátek 24. 5. déšť 19/10 °C
sobota 25. 5. déšť 18/11 °C

Svátek

Svátek má Emil

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Na Julii lny se sijí.