Menu
Základní umělecká škola Hynka Kubáta Kladno, příspěvková organizace
ZUŠ Hynka KubátaKladno
„Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatným.“Walther von der Vegelweide

Výtvarný obor a obor Fotografické a filmové tvorby

VÝTVARNÝ OBOR

VÝUKA PROBÍHÁ PODLE UČEBNÍCH PLÁNŮ A OSNOV SCHVÁLENÝCH MŠMT ČR A DLE VYPRACOVANÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP).

ŠVP naleznete v sekci „Dokumenty“ – ŠVP 

Přípravná výtvarná výchova (PVV)

  • Délka studia 1-2 roky
  • věk 6-7 let
  • forma studia – kolektivní
  • přijímací zkouška – předpoklady k výtvarné činnosti

Podmínkou vzdělávání ve výtvarném oboru je zájem o výtvarné aktivity a různé schopnosti dítěte, které umožňují plnit program učebních osnov.

Úkolem přípravné výtvarné výchovy je proces rozvoje výtvarného cítění a myšlení žáků, který je základem výtvarné komunikace.

Podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování světa. Pozorný pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají, zkoušejí jejich vlastnosti a různé způsoby uchopení.

Základní studium I. stupně

Podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontálního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Studium I. stupně uzavírá závěrečná práce.

Základní studium II. stupně

Reaguje na dospívání žáků a porovnání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě odrážejí novou schopnost citově se ztotožnit s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem experimentovat a argumentovat.
Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná práce.

  • Studium pro dospělé
  • Rozšířené vyučování
    Rozvíjí různé dispozice žáků a připravuje je k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

 

OBOR FOTOGRAFICKÉ A FILMOVÉ TVORBY

VÝUKA PROBÍHÁ PODLE UČEBNÍCH PLÁNŮ A OSNOV SCHVÁLENÝCH MŠMT ČR A DLE VYPRACOVANÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP).

ŠVP naleznete v sekci „Dokumenty“ – ŠVP 

Fotografická a filmová tvorba

  – má svůj základ ve využití moderních technologií digitální tvorby a nových médií, klasické výtvarné postupy jsou zařazeny pouze k získání základů a pochopení principů. Výuka probíhá v prvním stupni ve třech předmětech V těchto předmětech je soustředěno učivo z oblasti multimédií, digitální fotografie, videa, vnímání a interpretace uměleckého díla.

Ve druhém stupni se odborná výuka soustřeďuje zpět do jednoho předmětu dle výběru žáka (fotografie nebo video) v poměru teorie – praxe 1:2 . Je to dáno tím, že žáci se již odborně profilují - a zde tak mají možnost se své odbornosti více věnovat a řešit náročnější projekty.

Součástí každého stupně studia je integrovaná absolventská práce. Od druhého ročníku prvního stupně studenti zpracovávají ročníkové práce na vybrané téma.

 

- ZÁKLADY MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY (MT) základní odborný předmět, který je součástí prvního stupně studia. Žáci se v něm naučí základům zejména digitální tvorby v oblasti jednotlivých médií, kterými jsou základy grafického designu, počítačová postprodukce, použití a vlastnosti jednotlivých přístrojů, ovládání souvisejících softwarů, základy optiky. Do tohoto předmětu je také zařazena výuka technické stránky prezentace díla, elektronická archivace a tisk.

- FOTOGRAFICKÁ TVORBA (F) od 1. ročníku 1. stupně - odborný předmět, v němž je vyučováno fotografování v širokém žánrovém spektru, a to jak v plenéru ve spojení s krajinářskou fotografií, dokumentární fotografií a reportážní fotografii, tak ve fotoateliéru se základy svícení při portrétování nebo produktové fotografii. Žáci se učí pracovat samostatně na vybraných projektech se zvyšující se náročností tak, aby plně chápali smysl a funkčnost vybraných témat. Žákům je umožněn individuální rozvoj na základě jejich schopností a zájmu.

- FILMOVÁ TVORBA (V) - od 1. ročníku 1. stupně - odborný předmět, v němž žáci získávají postupně znalosti z oblasti digitálního videa a s ním spojených oborů jako je zvuková tvorba střihová postprodukce, žánrové zařazení díla, základy produkce videoprojektů, smysly a způsoby jejich prezentace. Výuka se dotkne i základních specifik televizní tvorby. Na jednotlivých projektech mohou žáci pracovat ve skupinách, ve kterých si budou osvojovat profese z oboru filmové tvorby (scenárista, kameraman, režisér, střihač, produkční, zvukový mistr apod.) Pro filmovou tvorbu se ve vybraných projektech počítá se součinností ostatních oborů soustředěných do vzdělávání v ZUŠ.

Součástí všech předmětů obou stupňů je průběžná výuka etických a právních norem souvisejících s fotografickou a filmovou tvorbou (autorské a osobnostní právo apod.), dějin a historie dotčených oborů a přehled o moderních trendech a současném dění v oboru.

 Cílem takto strukturované výuky je nejen získání dovedností v jednotlivých předmětech, ale i případně připravit žáka pro studium na vyšších stupních uměleckého vzdělávání.

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 15 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/9 °C
pátek 24. 5. déšť 19/10 °C
sobota 25. 5. déšť 18/11 °C

Svátek

Svátek má Emil

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Na Julii lny se sijí.